BELEID ROND DATA GOVERNANCE

Binnen elke organisatie circuleert een schat aan data. De kunst bestaat erin van die informatie uit interne en externe bronnen in het voordeel van uw business aan te wenden. Daartoe is een consequente data governance noodzakelijk.
Voor optimale resultaten stippelt u helder uit wie binnen een organisatie welke data beheert en welke rollen en verantwoordelijkheden dat over alle departementen heen met zich meebrengt. Idealiter ontstaat er een gestroomlijnde wisselwerking tussen uw medewerkers en de aanwezige softwaretools. Door het gestructureerde verzamelen, structureren en actualiseren van alle beschikbare data verwerft u nieuwe inzichten, die leiden tot een hogere efficiëntie en een betere kennis van uw afzetmarkt.

Leave a Reply