Belgische capaciteit windenergie moet maal drie

windmolens

Het Belgian Offshore Platform (BOP) wil de capaciteit van het windmolenpark in de Belgische territoriale wateren verdrievoudigen tegen 2030, dat schrijft De Standaard. Volgens het BOP zouden er op die manier het komende decennium liefst 10.000 extra jobs bij komen. Het BOP pleit voor de capaciteitsverhoging van windenergie op zee bij alle betrokken partijen, van de verantwoordelijke ministers tot de energieregulator. Mocht die uitbreiding er komen, dan zouden onze windparken op zee een kwart van het totale Belgische elektriciteitsverbruik kunnen dekken. De windmolens op zee zouden dan de fakkel overnemen van de kerncentrales als grootste bron van elektriciteitsproductie in ons land. Vandaag zijn de windmolens op zee goed voor zo’n tien procent van alle elektriciteitsverbruik.