BELGISCHE OFFSHORE BIJ KOPLOPERS

België bekleedt wereldwijd de vierde plaats voor geïnstalleerd vermogen aan offshore windenergie. Een opmerkelijke prestatie, die zelfs nog progressiemarge biedt.
Na afronding van het windmolenpark SeaMade klokt het geïnstalleerde vermogen af op 2.262 MW, of het equivalent van een verbruik van 2,2 miljoen gezinnen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgian Offshore Platform. Het Belgian Offshore Platform verenigt de belangrijkste Belgische spelers die investeren in windenergie in de Belgische Noordzee. Het publiceerde de voorbije zomer een overzicht van onze windproductie op zee. Met 1.775 MW productiecapaciteit leverde windenergie in de Belgische Noordzee toen het equivalent van het elektriciteitsverbruik van 1,8 miljoen gezinnen. Ons land moest daarmee enkel het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en China voor zich dulden. Wanneer we de vergelijking per inwoner maken, deden we zelfs beter dan Duitsland en China. Ondertussen is het Belgische geïnstalleerde vermogen nog toegenomen, waardoor we onze positie verstevigen.

Hoog vermogen + veel wind = nieuwe records
Door de voortdurende uitbreiding van het aantal windmolenturbines sneuvelen de records op het vlak van elektriciteitsproductie op basis van windenergie voortdurend. De Federale Overheidsdienst Economie beschouwt februari 2020 als een recordmaand met 1.727 GWh stroomproductie ofwel ongeveer 25% van het binnenlands verbruik. De offshore windmolenproductie was daarbij goed voor 803 GWh. Die records danken we ook aan de gunstige weersomstandigheden. De maandtabellen van het KMI wijzen uit dat de wind met gemiddeld 5,7 meter per seconde blies, wat een pak krachtiger is dan het gemiddelde van 4,1 meter per seconde. Voor de periode tussen november 2019 en maart 2020 dekte offshore windenergie ongeveer 9% van de totale elektriciteitsvraag in België.

Sector blijft investeren
De groei van windenergie in ons land lijkt ook voor de volgende jaren verzekerd. De Vlaamse Windenergieassociatie (VWEA) plant voor de komende tien jaar een totale investering van minstens een miljard euro. Dat komt overeen met een jaarlijkse groei van 100 MW aan geïnstalleerd vermogen. Tot die inspanningen behoren zowel nieuwe windparken als de geleidelijke vervanging van windturbines aan het einde van hun levensduur. Die ambitie sluit volgens de VWEA perfect aan bij de doelstellingen van de Vlaamse regering.

Duurzaamheid en werkgelegenheid
De associatie onderstreept dat de windenergiesector in Vlaanderen 3.600 mensen tewerkstelt en een belangrijke motor vormt voor de economische relance na Covid-19. Investeringen in windenergie passen tevens binnen het streven naar een circulaire economie. “Windenergie maakt ons minder afhankelijkheid van primaire grondstoffen, wat bijdraagt tot een duurzame elektriciteitsbevoorrading, schonere lucht en minder waterverbruik voor de opwekking van elektriciteit”, liet het VWA optekenen.

Mondiale groei
De opmars van windenergie tekent zich ook mondiaal af. De Global Wind Energy Council (GWEC) voorspelt de komende tien jaar een groei van 205 GW aan geïnstalleerd vermogen. Dat is 15 GW meer dan wat de GWEC vorig jaar verwachtte.

Leave a Reply