COVID EN WINDMOLENPARKEN

In de haven van Oostende vindt de bouw van SeaMade plaats. Dat is het grootste windenergiepark in de Belgische Noordzee. Halfweg oktober waren al 39 van de in totaal 58 voorziene windturbines geïnstalleerd.
Een huzarenstukje, aangezien de werken in coronatijden plaatsvinden. De projectleiding verdeelde de activiteiten over verschillende locaties, om het risico op besmetting te reduceren. De bemanning van de gespecialiseerde installatieschepen blijft om diezelfde reden ook langer aan boord. Het spreekt voor zich dat alle actoren de veiligheidsmaatregelen strikt naleven, met als doel eind dit jaar de beoogde deadline te halen.

Leave a Reply