EBO HOUDT CORONA BUITEN KOT

Collega met mondmasker

Experts en virologen trokken een afweer op tegen COVID-19. Belangrijk hierbij is de ziektekiemen veraf te houden en contacten te vermijden. EBO stapte mee in deze strategie om het virus buiten te weren om de bedrijfscontinuïteit te kunnen aanhouden. Het personeel werd verspreid over locaties in Ieper, Oostende, Roeselare en het thuiswerken. Er werden onder personeel en gezin EBO ook EBO-mondmaskers verdeeld. Een nieuw registratiesysteem zorgde voor een striktere controle van de bezoekers. Het invoeren van technische werkloosheid vulde de rest van het anti-Corona plan in. De planning wordt wekelijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Op die manier raakte COVID-19 tot op heden niet binnen in het kot van EBO.

Leave a Reply