Onze klanten

MARKTEN

Het klantenpotentieel van e-BO Enterprises is erg divers. We voelen ons thuis op zee, waar we ons hebben gespecialiseerd in netwerkinfrastructuur voor offshore bedrijven. We staan orde- en hulpdiensten bij met sectorspecifieke ICT-infrastructuur en -toepassingen. Even goed verzorgen we de optimale ICT-infrastructuur, netwerkvoorzieningen en beveiliging voor uw bedrijf. Telkens zijn dit klanten die een ICT partner zoeken die hen in het volledige traject en de projectuitwerking  begeleidt.

Public Safety

Corporate

Offshore

Klanten

Naast diverse overheidsinstellingen, zoals de FOD Justitie, en overheidsdiensten die instaan voor de publieke veiligheid, zoals politie en brandweer, werken wij steeds vaker ook voor bedrijfsklanten. Stuk voor stuk gaat het hier om klanten die een ICT-partner zoeken die meedenkt met hen en steevast de beste oplossing aanreikt in functie van hun strategie.

GEVANGENIS

Gevangenissen en andere correctionele faciliteiten kennen een dubbele uitdaging. Gedetineerden bewaken en de veiligheid binnen de eigen muren garanderen, met name voor het personeel. Daarnaast is het hun taak om gedetineerden voor te bereiden op een mogelijke terugkeer in de samenleving, via aangepast werk en opleidingen. Voor beide uitdagingen biedt e-BO Enterprises een brede waaier aan robuuste, flexibele oplossingen.

ZORGINSTELLING

Psychiatrische patiënten, waaronder verstandelijk gehandicapten en verslaafden, die een strafbaar feit hebben gepleegd en een vrij hoog risico op recidive vertonen, krijgen een streng gecontroleerde behandeling in een forensische inrichting. Net als een gewone gevangenis, heeft zo’n penitentiaire kliniek nood aan een optimale beveiliging. Voor beide doelen – beveiliging en behandeling – heeft e-BO Enterprises een aanbod op maat voor u klaar.

POLITIE

Politieagenten zijn meer en meer informatiewerkers, en niet alleen op het commissariaat. Ook op het terrein zelf moeten ze snel de juiste informatie kunnen raadplegen en uitwisselen, zonder dat die vaak gevoelige informatie verloren gaat of aan diefstal ten prooi valt. e-BO Enterprises zorgt voor een sterk beveiligde digitale omgeving waarin kritieke informatie altijd en overal – van de controlekamer tot de combi – beschikbaar is voor de politiediensten.

BRANDWEER

Als er één sector is waarin een hoge reactiesnelheid letterlijk levens kan redden, dan is het wel die van de brandweer en andere hulpdiensten. Daarom ontwikkelde e-BO Enterprises een aangepaste ICT-infrastructuur, volledig op maat van die sector, die toelaat om gecentraliseerd te werken. Dat vergroot de efficiëntie en dus ook de reactiesnelheid. Bovendien krijgt de brandweer, net als de politie, altijd en overal een veilige toegang tot kritieke informatie.

DEFENSIE

Wie Defensie zegt, zegt veiligheid. Maar ook: communicatie. En laat dat nu net dé specialiteit zijn van e-BO Enterprises: het ontwerp, de bouw en het onderhoud van beveiligde communicatienetwerken. Daarbij ligt de lat in deze sector extra hoog: netwerken als dat van de NAVO, wellicht onze bekendste klant, moeten 24 uur per dag en zeven dagen op zeven feilloos werken. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat die geen seconde uitvallen.

OFFSHORE

Werken op zee heeft zo zijn eigen vereisten, ook op het vlak van netwerkinfrastructuur. Naast het cruciale belang van zowel interne als externe netwerkbeveiliging is ook de uitbreidbaarheid van het offshore netwerk vaak een must, met het oog op groei. Samen met zijn infrastructuurpartners biedt e-BO Enterprises u een totaaloplossing die werkt en blijft werken: van het advies en ontwerp tot en met de bouw en het onderhoud van uw offshore netwerk.

HAVENS

Havens zijn essentiële knooppunten in de wereldwijde logistieke netwerken van vandaag. Zonder stabiele, veilige communicatienetwerken kan zo’n bedrijfskritieke omgeving niet functioneren. Tel daarbij de steeds grotere datavolumes om te verwerken en de talrijke systemen van derden om te integreren, en u begrijpt waarom onder meer de Gentse haven bij ons aanklopt. Integratie, beveiliging en netwerken zijn niet voor niets kerncompetenties van e-BO Enterprises.

BEDRIJVEN

Bedrijven moeten steeds sneller schakelen. Alleen laat hun IT-organisatie dat niet altijd toe. Of toch niet zonder de IT-factuur de hoogte in te jagen. De oplossing? All-in-one-IT van e-BO Enterprises! Wij zorgen voor een volledige operationele ondersteuning, zodat uw IT-afdeling zich 100% kan toeleggen op functionele en strategische innovatie en productiviteitsverbetering. Daarbij betaalt u enkel voor wat u verbruikt: zo wint u naast tijd ook geld.

Testimonial

De industriële IT-kennis van EBO en de jarenlange ervaring in de sector, geeft mij een voorsprong. Samen met de flexibiliteit, de service en de competenties van het EBO-team maakt dit een pak tijd vrij om andere dossiers aan te pakken.

OTARY – offshore energy