Producten

Producten en oplossingen

Kenmerkend voor de producten van e-BO Enterprises is dat ze auditeerbaar zijn (auditing) en een hoge graad van beveiliging kennen. Zo voorzien wij onder meer in toegangscontrole op RBAC-basis (role-based access control). Kenmerkend is ook dat ze de efficiëntie en snelheid van uw bedrijfsprocessen verhogen. Dat kan onder meer door die processen te automatiseren , maar ook door de gegevensregistratie op alle relevante procesniveaus te verbeteren (data acquisition). Doordat onze producten u een realtime view verschaffen op uw bedrijfsdata en -processen, kan u ook sneller ingrijpen en betere beslissingen nemen. Ten slotte onderscheiden onze producten zich doordat ze zich vlot laten integreren met videosystemen, mobiele oplossingen en werkstations (interfacing videowall, mobile, workstation).

e-Wind

e-Wind is de allesomvattende beheersoplossing voor windmolenparken die alle noodzakelijke informatie in één geïntegreerde tool combineert.

Coördinatietool

e-Wind maakt het mogelijk om uw offshore-activiteiten efficiënt te plannen en gedetailleerd op te volgen. De oplossing genereert werkschema’s, verleent werkvergunningen, creëert overdrachtsplanningen en biedt een overzicht van de voorziene onderhoudswerken. De embedded trackingmodule lokaliseert schepen en biedt inzicht in de beschikbare medewerkers. De shipmanagementmodule groepeert alle informatie over de schepen. Ze geeft de gebruiker inzicht in de vereiste stappen om alle activiteiten op een veilige manier te stroomlijnen.

ONDERHOUD EN BEHEER

De personaliseerbare e-Wind AMS-module beheert uw onderhoudsschema’s op een efficiëntie manier. De toepassing vereenvoudigt de planning van activiteiten en het beheer van events en helpt u om de logistieke planning te optimaliseren. Ze laat u toe om gepersonaliseerde procedures, risico-inschattingen en methodebeschrijvingen toe te passen. U beheert met behulp van de AMS-module eveneens de werkpermissies voor uw medewerkers.

Management

e-Wind creëert een realtime beeld van uw onshore windmolenparken. Dat laat u toe om de nodige maatregelen te nemen, met het oog op optimale energieprestaties. U beschikt altijd over een kijk op de actuele energieproductie, op turbineniveau, per concessie, per land of zelfs mondiaal. Die data giet e-Wind in overzichtelijke rapporten, waarmee u toekomstige prestaties kunt inschatten. De module leert u bovendien welke turbines ondermaats presteren, wat mogelijk wijst op noodzakelijke herstellingswerken. Dankzij de expertise van e-BO Enterprises genieten uw data van de hoogste beschermingsgraad.

Kwaliteitscontrole

De e-Wind QHSSE-module volgt alle incidenten met schepen, mensen, werkpermissies of andere activiteiten op. Risicobeheer en de creatie van rapporten bieden een grote meerwaarde. De module identificeert mogelijke kwetsbaarheden en implementeert de mogelijke acties om die in de toekomst te voorkomen. De KPI-registratie legt vast over welke doelstellingen aannemers en onderaannemers de nodige rapportering moeten voorzien en hoe u die kunt opvolgen.

Data en rapportering

e-Wind biedt een overzicht van de beschikbaarheid en prestaties van de windturbines, de werkplanning, weerrapporten en downtime. Het platform slaat alle verzamelde data centraal en in een beveiligde omgeving op voor verder gebruik, rapportering en analyse. U beslist wat er met die data gebeurt en hoe u die aanwendt.

FLEXIBELE HR-AANPAK

Het beheer van windmolenparken vereist een flexibele HR-aanpak. Typerend zijn de grote wendbaarheid en mobiliteit van de medewerkers. e-Wind centraliseert die sectorspecifieke stromen in zijn module. U beschikt over een continue helikopterkijk op de beschikbaarheid en de huidige en toekomstige activiteiten van uw team. Door de integratie met de loonadministratie ontstaat een gestroomlijnde ketting, met onder meer een weergave van de werkkalenders en betaalde verlofdagen.

e-Security

Om een voorziening of organisatie optimaal te beveiligen, is het noodzakelijk om op het juiste moment over de juiste informatie te beschikken. e-BO Enterprises voorziet en onderhoudt de aangewezen infrastructuur om de veiligheid te monitoren en ondersteunt die met intuïtieve dashboards. We zorgen ervoor dat toepassingen zoals camera’s, alarm- en detectiesystemen, trackingapparaten en zelfs drones optimaal geconnecteerd zijn en laten u toe om gegeneerde data in real time op te volgen. Op die manier ontstaat een geïntegreerde veiligheidsoplossing die u de nodige controle biedt.

e-Vision

Thin client

Het end-to-end veiligheidsplatform e-Vision centraliseert alle types content: van data, over applicaties, tot voice en video. Het bevat alle noodzakelijke technologieën zoals virtualisatie, Voice over IP (VoIP), identity management, automatisering van de helpdesk en ingebouwde beveiliging. De gebruiker kan via e-Vision overal met zijn content aan de slag. Het platform verwerkt data- en spraakcommunicatie op een veilige manier via LAN, WAN en 4G. Het vergemakkelijkt networking en biedt end-to-end veiligheid. e-Vision werkt aan de backend samen met elke virtualisatietechnologie, zoals VMware, Microsoft Hyper-V en Citrix. Aan de frontend verleent een USB-identificatiestick de platformgebruikers toegang tot hun content. Die unieke sleutel sluiten ze aan op de trusted e-Vision client hardware, waarop het e-Vision client besturingssysteem fysiek of virtueel opereert. e-Vision is een duurzaam en toekomstgericht platform, helemaal klaar voor de nieuwste technologieën.

e-Data: data-integratiediensten voor Industrie 4.0

Wat olie is voor de maakindustrie, is data voor de kenniseconomie: een onmisbare grondstof. Voor bedrijven is het een zaak om zoveel mogelijk data te vergaren en die data zo goed mogelijk te ontginnen. Een hele opgave, nu nieuwe toepassingen als big data, artificiële intelligentie (AI) en het Internet of Things (IoT) voor een ware explosie aan data zorgen. Daarbij komt dat veel van die toepassingen niet of weinig geïntegreerd naast elkaar bestaan, net als de massa’s data die zij verwerken en genereren.

Met e-Data sloopt e-BO Enterprises de muren tussen al die silo’s. Zo krijgt u een globaal zicht op uw operaties. Vooral bedrijven uit data-intensieve sectoren, zoals de fabrieken van morgen (Industrie 4.0), zijn gebaat bij die verregaande data-integratie.

Oplossingen

e-BO Enterprises biedt een brede waaier van ICT-toepassingen voor uiteenlopende organisaties, bedrijven en overheidsinstellingen. Ze dragen bij tot een hogere graad van performantie, veiligheid en wendbaarheid. We zitten graag met u rond de tafel om een sector- en bedrijfsspecifieke oplossing uit te werken, op maat van uw noden en activiteiten. Samen gaan we na hoe we met onze producten, knowhow en ervaring uw werking kunnen optimaliseren.

e-Prison

e-Prison is een sterk beveiligd en flexibel dienstenplatform voor gedetineerden. Het digitale platform is ontwikkeld in samenwerking met de FOD Justitie en biedt de gedetineerde de mogelijkheid om zelfstandig en op een verantwoorde manier een aantal handelingen uit te voeren. Telefoneren, televisie kijken, aankopen doen in de kantine en beperkt computergebruik behoren tot de mogelijkheden.

Waarom e-Prison?

Het hoofddoel van e-Prison bestaat erin om gedetineerden te begeleiden in een optimale re-integratie in de maatschappij. Hen op een beveiligde manier kennis laten maken met nieuwe technologieën vormt een onontbeerlijke schakel binnen dat re-integratieproces. Daarnaast omarmt het gevangeniswezen nieuwe manieren om zijn missie te optimaliseren. De inzet van technologie is daarbij vanzelfsprekend.

Biedt e-Prison vrije toegang tot het internet?

Neen. Sommige gedetineerden krijgen wel de mogelijkheid om bepaalde websites te bezoeken. Het gaat daarbij om websites die zich op een door de FOD Justitie goedgekeurde lijst bevinden. Het is daarbij niet mogelijk om door te klikken of berichten achter te laten. Sociale media (Facebook, Twitter), chatfuncties en vrij surfen zijn geblokkeerd.

e-Blue

Ook politieagenten zijn meer en meer informatiewerkers. En niet louter op het commissariaat: ook op het terrein zelf moeten ze snel de juiste informatie kunnen raadplegen en uitwisselen. Om die vaak gevoelige informatie te beveiligen , zorgt e-BO Enterprises voor een veilige en stabiele digitale werkomgeving : e-Blue.

Dankzij dat sterk beveiligde informatieplatform is kritieke informatie altijd en overal – van de controlekamer tot de combi – beschikbaar voor de politiediensten. e-Blue is immers opgezet als een geïntegreerd all-in-one-werksysteem: het laat alle nodige politionele applicaties toe om tools en data op een vlotte, efficiënte en veilige manier te gebruiken. Zo brengen we niet alleen het administratieve politiewerk naar het terrein, maar ook de noodzakelijke databanken en allerlei toepassingen die belangrijk zijn op het niveau van de politiezone. Denk aan het digitaal ondertekenen van verhoren.

Meer dan een mobiel kantoor is e-Blue een modulair beheersplatform. Daardoor biedt het de politiediensten uitgebreide mogelijkheden om te connecteren en te integreren met browsers en databases, maar evengoed met drones en bewakingscamera’s. Zo overstijgt e-Blue de mogelijkheden van een mobiel kantoor. Met e-Blue biedt e-BO Enterprises een sterk operationeel geheel in één naadloos geïntegreerd beheersysteem dat zorgt voor meer en beter blauw op straat.

e-Fire

Een integratie bus is een platform dat onderliggende applicaties eenduidig met elkaar verbindt en data ontsluit. Het zorgt ervoor dat IT-systemen op eenvoudige en gestandaardiseerde wijze met elkaar communiceren, zonder dat zij inzicht moeten hebben in elkaars technische specificaties.

MOBIEL KANTOOR

De politiewagen is uitgegroeid tot een mobiel politiekantoor. Het afnemen van verhoren, intikken van pv’s en het ter plaatse verrichten van opzoekingen dragen bij tot de efficiëntie van een politiekorps. e-Blue mobile office speelt hier met een volledig virtualisatieplatform naadloos op in. Het integreert alle benodigde services en applicaties voor een beveiligd netwerk, gemakkelijk in beheer en onafhankelijk van de onderliggende infrastructuur. Via een andere applicatie kan de ordehandhaver beelden van de camera’s uit de zone bekijken en interpreteren. Dat zorgt ervoor dat het politiekorps veel sneller kan anticiperen op wat zich op het terrein afspeelt. Een extra troef is de toegang tot beelden van ANPR-camera’s voor nummerplaatherkenning.

Applicatie firefighting

De integratie bus biedt een op maat gemaakte interface of webservice aan. Ze vormt op die manier de basis voor een Service-Oriented Architecture. Die gestandaardiseerde informatie maakt organisaties meer wendbaar en resulteert onder meer in snellere ontwikkeltijden en een gestroomlijnde applicatieflow. Met e-Fire biedt e-BO Enterprises een integratie bus aan op maat van de brandweer.

Kent uw IT-afdeling een voortdurende groei of is het wenselijk om verschillende applicaties te koppelen en te integreren? e-BO Enterprises staat garant voor de implementatie van een integratie bus op maat van uw activiteiten, waardoor u aan flexibiliteit wint en uw IT-infrastructuur naar een hoger niveau tilt!

Digitale handtekening

Een hoge mate van beveiliging is uiteraard essentieel. e-BO Enterprises voorziet een dubbele authenticatie: via een USB-sleutel en met de gebruikersnaam en wachtwoord. Extra beveiligingslagen behoren tot de mogelijkheden. Onze oplossing is goedgekeurd door DRI, de dienst informatica van de federale politie, en voldoet aan alle vereisten om te connecteren met het ISLP-netwerk (Integrated System for Local Police). Het platform maakt het mogelijk om pv’s digitaal te ondertekenen door gebruik te maken van eID, touchscreen of een extern apparaat. Daarbij is printen niet langer vereist: de verhoorde krijgt de verklaring opgestuurd via e-mail.

Crisiskoffer

Niet alleen reactiesnelheid en efficiëntiegraad bepalen het succes van hulpverlening in crisissituaties. Ook de beschikbaarheid van data speelt daarin een belangrijke rol.

Met de mobiele crisiskoffer van e-BO Enterprises kunnen hulpverleners, waar ze zich ook bevinden, alle data consulteren die ze nodig hebben om een crisissituatie op een efficiënte en veilige manier het hoofd te bieden. Bij een ongeval, ramp of elke andere crisissituatie kan e-BO Enterprises de koffer met de aangepaste tools en toepassingen bovendien verplaatsen naar elke mogelijke locatie, wat er ter plaatse ook met de fysieke hardware gebeurt.

Via een pc, tablet of ander geautoriseerd apparaat kunnen overheden en andere gebruikers die belangrijke informatie evenzeer raadplegen. Ook onderweg, vanuit de wagen bijvoorbeeld. Daarvoor maken ze dan gebruik van een sterk beveiligd centraal netwerk. Klanten van e-BO Enterprises zijn op elk moment zeker van de toegang tot de kritische informatie in hun private cloud.

Leading edge technology

U wilt kosten besparen? De kwaliteit van uw dienstverlening verbeteren? De efficiëntie ervan verhogen? e-BO Enterprises helpt u graag bij het realiseren van al uw bedrijfsdoelstellingen. Daarbij zijn standaardisatie, centralisering en consolidatie de sleutelwoorden om tot een optimalisatie van uw business te komen. Zonder de technologische innovatie die al die verbeterprocessen mogelijk maakt, lukt het niet. Daarom investeren wij continu in nieuwe, vooruitstrevende technologie die u toelaat om meer te halen uit uw ICT-infrastructuur: van HCI tot SD-WAN en 4G mobiele data. Wij geven graag de toon aan in technologie, zodat u de toon kunt aangeven in uw business.

HCI (hyper-converged infrastructure)

Zijn de belangrijkste bouwstenen van uw ICT-infrastructuur – computers, opslagsystemen en netwerken – al geconvergeerd? Dan is het wellicht tijd om de volgende stap te zetten naar een hypergeconvergeerde infrastructuur, kortweg HCI.

Het voornaamste verschil met een conventionele geconvergeerde infrastructuur is dat die nog niet integraal op software is gebaseerd. Met name het opslagluik blijft dan deels gebaseerd op hardware. Een hypergeconvergeerde infrastructuur daarentegen omvat ook een virtueel opslagnetwerk (VSAN), naast een gevirtualiseerd netwerk en een hypervisor voor gevirtualiseerd computergebruik.

Die doorgedreven virtualisering zorgt ervoor dat u het beheer van uw infrastructuur over de verschillende elementen ervan kunt verdelen. Anders gezegd: u hebt maar één beheerplatform voor zowel de hardware- als de softwarelagen van uw infrastructuur. Tegelijk zorgt een HCI voor een grotere efficiëntie en een vermindering van de kosten van uw datacenter.

4G mobiele data

Ook in het bedrijfsleven gebruiken we steeds meer data en steeds minder spraak. En met de komst van nieuwe technologieën die de vierde industriële revolutie inluiden (Industrie 4.0), zoals big data en het Internet of Things (IoT), zal die trend enkel nog versnellen.

Is het mobiel ontsluiten van data ook essentieel voor uw business? Dan is e-BO Enterprises de ideale partner voor u. Wij beschikken namelijk niet alleen over een privaat WAN-netwerk dat zich uitstrekt over elf landen, en over eigen datacenters in België en Nederland, uitgerust met een hypergeconvergeerde infrastructuur, maar wij hebben ook de nodige expertise in huis om een privaat LTE-netwerk bij u te implementeren. Zo kan u steeds rekenen op een betrouwbare IP-breedbandverbinding die helemaal klaar is voor 5G en een pak meer mogelijkheden biedt dan welke bestaande technologie ook. Een Private LTE-verbinding vergt ook minder antennes dan een wifiverbinding, terwijl ze een betere dekking en beveiliging garandeert. Doordat ook spraaktoepassingen over datzelfde LTE-netwerk lopen (VoLTE), hoeft u enkel uw verbruikte mobiele data te betalen.

SD-WAN

SD-WAN

Software-Defined Wide Area Networking of kortweg SD-WAN maakt gebruik van directe internetverbindingen om een WAN op te zetten. e-BO Enterprises verbindt met behulp van SD-WAN uw individuele bedrijfslocaties gemakkelijker met het interne netwerk, waarbij u zelf bepaalt welke applicaties voorrang krijgen. SD-WAN koppelt het beheer van het netwerk op die manier los van het fysieke netwerk.

Applicaties zijn altijd en overal beschikbaar, ongeacht of die zich on premise, in het datacenter of in de publieke of private cloud bevinden. e-BO Enterprises stemt het SD-WAN af op uw behoeften, zodat u optimaal van de voordelen geniet, zoals snelheid, flexibiliteit en lagere operationele kosten. We zorgen voor de hoogste performantie, ook bij de meest bedrijfskritische applicaties, en koppelen die aan de hoogste eisen op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid.

Testimonial

  • DATA ONMIDDELLIJK OP HET TERREIN VERWERKEN

    Om de administratie in orde te brengen zitten interventieploegen van de politie vaak op het commissariaat in plaats van op het terrein. Dankzij een fel doorgedreven digitalisering wordt niet alleen het administratieve werk naar het terrein gebracht, maar ook de databanken en het digitaal ondertekenen van verklaringen.

    Politiezone Geraardsbergen / Lierde