SD-WAN is essentiële schakel in hybride werkplek

Liefst 92 procent van de IT-verantwoordelijken in bedrijven wil tegen 2026 met SD-WAN werken. Dat blijkt uit een rondvraag van het Amerikaanse softwarebedrijf Masergy. Meer dan de helft geeft daarbij aan voor een hybride publiek/privaat-model te zullen kiezen, dé schakel voor een hybride werkplek.

SD-WAN, kort voor Software-Defined Wide-Area Networking, laat bedrijven toe het bereik van hun interne netwerken uit te breiden naar thuiskantoren en andere hybride werkplekken. Daar zijn twee mogelijkheden voor: op een private manier via een particulier telecommunicatiecircuit tussen twee of meer locaties enerzijds of op een publieke manier via het internet anderzijds.

Momenteel 79 procent

Volgens de rondvraag gebruikt momenteel 79 procent van alle bedrijven een bepaalde vorm van SD-WAN. Tegen 2026 zal dat aantal gestegen zijn naar 92 procent, met meer dan de helft via een hybride model, dat staat voor een evenwicht tussen de voor- en nadelen van publieke en private SD-WAN-systemen.

Private SD-WAN-systemen zijn duur, maar wel betrouwbaarder en veiliger. Bij de publieke tegenhangers geldt in principe het omgekeerde. Slechts 17 procent van de IT-verantwoordelijken in bedrijven geeft aan dat hun organisatie momenteel met volledig private SD-WAN-systemen werkt. Zo’n 16 procent zegt binnen vijf jaar nog steeds volledig privaat te zullen werken. De aantallen van publieke SD-WAN zijn gelijkaardig: 16 procent van de bedrijven werkt nu volledig publiek, 27 procent zegt dat volledig te zullen zijn in 2026.

Return on investment

De hybride vorm scoort het beste, met een huidig percentage van 67 procent op de SD-WAN-markt. Een aandeel dat de komende vijf jaar naar 58 procent zou afzwakken. 55 procent van de publieke gebruikers stelt wel dat ze naar een hybride model willen overstappen, omdat ze de stabiliteit en veiligheid van een publieke SD-WAN als onvoldoende ervaren. 65 procent van de private gebruikers geven aan dat ze naar een hybride model willen overstappen vanwege de groei in thuiswerk en het streven naar een betere kosten-batenverhouding.

Met andere woorden: het blijft zoeken naar de juiste balans tussen prijs en prestaties van SD-WAN. Volgens het onderzoek blijkt er bovendien nog wat werk aan de winkel voor IT-verantwoordelijken. Terwijl 82 procent onder hen aangaf ‘vertrouwd te zijn’ met SD-WAN, gaf slechts 32 procent aan ‘heel goed te begrijpen’ wat SD-WAN is en wat het precies kan betekenen voor hun organisatie.

Wil u meer weten over wat SD-WAN voor uw organisatie kan betekenen? e-BO Enterprises heeft de diensten en expertise in huis om u op weg te zetten.