Support

FUTURE DEMANDS

e-BO Enterprises zorgt ervoor dat uw organisatie wendbaar inspeelt op een snel wijzigende omgeving. Wij houden de vinger aan de pols met de laatste ontwikkelingen binnen de ICT-branche, waardoor u altijd een stapje voor bent.

Doorbreken van silo’s

De hoeveelheid applicaties, software en data is binnen veel organisaties historisch gegroeid. Het logische gevolg is dat er eilanden ontstaan met informatie, waar niet iedereen weet van heeft en waar relevante stakeholders niet altijd toegang toe hebben. Om te vermijden dat u op die manier waardevolle kansen mist, helpt de onafhankelijke kijk van e-BO Enterprises die silo’s te doorbreken. We zorgen voor een geïntegreerd totaalbeeld, waarmee u zich in optimale omstandigheden wapent voor de uitdagingen binnen uw onderneming.

Integrating more data

e-BO Enterprises analyseert de data-opportuniteiten in uw organisatie. Met een schaalbare data-infrastructuur zorgen we ervoor dat u moeiteloos schakelt naar nieuwe IoT-toepassingen en applicaties. Onze experts ondersteunen u met raad en daad in de valorisatie van die extra dataloads.

More data insight

Onze experten gaan na hoe u uw data nog beter valoriseert. Zowel de verwerking in applicatiesoftware of het ter beschikking stellen van de data voor andere toepassingen bieden een grote toegevoegde waarde. e-BO Enterprises voorziet de nodige API’s en implementeert microservices om maximale inzichten te genereren.

Integration services

e-BO Enterprises bouwt een architectuur uit waarmee u uw applicaties, data, soft- en hardware integreert in één performante omgeving. Door alle elementen op elkaar af te stemmen, ontstaat een helikopterbeeld over alle kansen, opportuniteiten en mogelijke dreigingen heen.

Verschillende toepassingsdomeinen

De doorgedreven digitale evolutie en connectiviteit leiden tot nieuwe manieren van produceren, nieuwe producten en nieuwe businessmodellen. Wij maken uw ICT-omgeving future-proof waardoor u snel inhaakt op nieuwe toepassingen.

Data operations

Met onze expertise weten we perfect in te schatten welke tools uw dataoperaties naar een hoger niveau tillen. We adviseren de optimale toepassingen voor uw organisatie en zorgen voor een naadloze integratie.

OPERATIONAL EXCELLENCE

e-BO Enterprises streeft naar een continue verbetering van zijn service en processen. Met een cultuur van voortdurende verbetering leggen we de lat hoog voor onszelf, zodat onze dienstverlening voldoet aan uw strengste eisen.

Problem en change management

Elk opgelost probleem biedt nieuw inzicht. Kennis uit het verleden helpt ons om recurrente incidenten te voorkomen. Onze medewerkers schakelen bovendien snel wanneer uw organisatie grote veranderingen doormaakt, waardoor we gericht inspelen uw ambities, waarden en groei.

Online ticketing en reporting

e-BO Enterprises speelt kort op de bal om uw ICT-diensten snel en adequaat te ondersteunen. Onze medewerkers wijzen aan elke taak een ticket toe en rapporteren alle activiteiten nauwgezet. Dat resulteert in een maximale transparantie op het vlak van dienstverlening en facturatie.

Project en service management

e-BO Enterprises beoogt een langetermijnsamenwerking met zijn klanten. Onze experts staan – indien gewenst – 24/7 met raad en daad voor u klaar. We stellen heldere SLA’s op en voorzien in onderhouds- en vervangingsflows van de geleverde toestellen en applicaties.

Preventief onderhoud

We staan garant voor zowel het preventief, adaptief als correctief onderhoud van uw infrastructuur en netwerken. e-BO Enterprises staat op die manier garant voor bedrijfszekere en performante (netwerk)toepassingen.

Certified teams

e-BO Enterprises beschikt over gecertificeerde teams, die onder meer voldoen aan de eisen voor de offshore windindustrie (GWO) en industrieveiligheid (Security Clearance).

24/7 servicedesk

Met een continue opvolging en dienstverlening is uw infrastructuur in goede handen.

Service Level Agreement

We leggen ons serviceniveau vast in SLA’s (Service Level Agreements).

Testimonial

  • FULL SERVICE MAAKT TIJD VRIJ ON THE FIELD

    Door de aanwezigheid van een eigen engineeringteam kan EBO inspelen op de specifieke noden van de hulpverleningszones met aangepaste tools en maatwerk. De expertise en de helpdesk van EBO maken tijd vrij om ons te concentreren op het werk on the field. Zo profiteren we mee van de investeringen en innovaties die door EBO gefinancierd worden.

    Hulpverleningszone Waasland