Windenergie heeft grotere maatschappelijke meerwaarde dan zonne-energie

windenergie
Volgens Nederlands onderzoek zijn windenergieprojecten interessanter dan zonne-energieprojecten, als het over de maatschappelijke kosten en baten gaat. De studie van Berenschot en Kalavasta in opdracht van energiespecialist Enpuls vergeleek acht energieprojecten met elk een vermogen van 7,5 megawatt: een zonneweide op agrarisch grondgebied, een zonne-installatie op een bedrijfsdak, zonne-installaties op woningen, een windproject in de buurt van woningen, één in landelijk gebied en twee zogenaamde ‘repowering’-windprojecten. De onderzoekers concludeerden dat windturbines meer energie opwekken per opgesteld vermogen dan zonnepanelen. Ze zorgen ook voor meer CO2-reductie en andere baten, zoals noodzakelijke netverzwaring, negatieve impact op de waarde van huizen en vermeden CO2-uitstoot.