Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

 

Beheer van de website

 

e- BO Enterprises ( EBO ) eerbiedigt het privéleven van de gebruikers van zijn website. Zowel het inzamelen van persoonlijke gegevens op de website als het gebruik ervan stemmen overeen met de bepalingen van de Belgische wet en de verordening van het Europees Parlement en Raad betreffende

  • de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
  • het vrije verkeer van die gegevens
  • algemene verordening gegevensbescherming

De persoonlijke informatie over de bezoekers van de website is vertrouwelijk. Die informatie wordt door EBO verwerkt voor zover het nodig is om te beantwoorden aan de behoeften van de betrokken gebruikers . Ze wordt alleen maar gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld in onderhavige paragrafen.

 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de ingezamelde gegevens.

 

e-BO Enterprises ,Ter Waarde 60 , 8900 Ieper , BE 04070 174 242, www.ebo-enterprises.com

 

Gegevensbewaring

 

Volgende gegevens worden mogelijks volledig bewaard door EBO : naam, voornaam, bedrijfsnaam, functie , e-mailadres, adres en telefoonnummer

 

De persoonsgegevens worden door EBO verwerkt

 • voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie of als gevolg van een opdracht of een geplaatste bestelling
 • in het kader van diverse wettelijke plichten (aansprakelijkheid, FAVV, bewaarplicht, boekhoudwet)
 • voor direct marketing (om eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

 

 

 

De verwerking gebeurt steeds door een in het bedrijf aangestelde verantwoordelijke.

In functie van een verleende opdracht of de uitvoering van een geplaatste bestelling, kunnen de persoonsgegevens niet gewist worden teneinde de dienstverlening te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht , moeten de persoonsgegevens nog 10 jaar bewaard worden in het kader van de van toepassing zijnde wettelijke plichten.

De persoonsgegevens kunnen aan derde instanties worden meegedeeld in het kader van een verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. Meer info bij welke instanties de persoonsgegevens zich bevinden kan altijd opgevraagd worden.

 

Rechten

 

Indien de persoonsgegevens niet verwerkt mogen worden met het oog op direct marketing, volstaat het dit mee te delen op info@ebo-enterprises.be . Via dit adres kan altijd gevraagd worden welke gegevens verwerkt worden om ze te laten verbeteren of wissen (dit laatste indien mogelijk in het kader van de verleende opdracht of geplaatste bestelling of in functie van de wet). Indien de overgedragen gegevens niet juist zijn en correctie wordt gevraagd , kan steeds, binnen de mate van het mogelijke, gevraagd worden dat de verwerking van de gegevens beperkt wordt.

Alle diensten die in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten uitgevoerd worden, zijn binnen de mate van het redelijke kosteloos.

 

Aansprakelijkheid

 

EBO kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet juist invullen van de gegevens door de gebruikers in hun profiel. De gebruiker dient zelf verantwoordelijkheid te nemen aangaande zijn account door beveiliging met een voldoende origineel paswoord.

EBO heeft alle nodige maatregelen genomen om de ingezamelde persoonsgegevens te beveiligen en om er diefstal, verlies, vernietiging, verduistering, enz. van te verhinderen. Geen enkele technologie is echter waterdicht en de gebruikers zijn daar volledig van op de hoogte.

EBO wijst dan ook elke aansprakelijkheid af voor verlies, gehele of gedeeltelijke vernietiging, verduistering of frauduleuze aankoop van de via haar diensten doorgegeven gegevens, en voor de eventuele, daaruit voortvloeiende schade. EBO garandeert wel dat zij alle nodige inspanningen zal doen om de uitgewisselde gegevens en de bewaarde gegevens te beschermen.

 

 

 

 

Gegevens van de gebruiker.

De gebruiker krijgt toegang tot de website en zijn functies. Die login is gratis verkrijgbaar en de gegevens hieraan verbonden , zijn persoonlijk (ze hebben betrekking op een natuurlijke persoon). EBO gebruikt de gegevens om de gebruikers in staat te stellen haar platform te gebruiken. De gegevens worden enkel bezorgd aan de verwerker.

De gebruiker en de verwerker‒ of om het even welke persoon die toegang heeft tot het beschermde gedeelte van het platform ‒ heeft op om het even welk moment de mogelijkheid om de gegevens van zijn ‘ACCOUNT’ te raadplegen en te wijzigen te verwijderen. De gegevens die de identificatie van personen mogelijk maken, worden niet langer bijgehouden dan nodig is om de vermelde doeleinden te verwezenlijken. De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden bezorgd aan de verwerker en ook enkel aangewend om bedrijfsredenen.

 

Cookies .

 

Om de toegankelijkheid en de prestaties van de website te optimaliseren, worden algemene gegevens met betrekking tot de gebruiker met behulp van cookies geregistreerd. Zoals vereist wordt in de wet betreffende de elektronische communicatie , brengt EBO de bezoekers van zijn websites op de hoogte van het gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die geregistreerd worden op de harde schijf van de computer van de persoon die een bezoek brengt aan de website. Ze bevatten informatie zoals bv. de taalvoorkeur van de internetgebruiker zodat die bij een volgend bezoek aan de website, die informatie niet opnieuw moet invoeren.

Cookies zorgen er ook voor dat het verkeer op de website kan worden gevolgd: het aantal bezoeken, de duur van de bezoeken, en de gebruikte besturings- en navigatiesystemen, enz. De registratie van die gegevens gebeurt anoniem en is dus niet verbonden met een gebruiker of zijn toegangsgegevens. Bij een eerste bezoek aan de website wordt onderaan de pagina de vraag gesteld of u akkoord gaat met het gebruik van cookies op de website. Bij het klikken op om het even welke link op de pagina geeft u uw akkoord om cookies te gebruiken.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. Een browser kan zo ingesteld worden dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruik maken. U kunt daarnaast aangeven of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen.

 

 

 

 1. Noodzakelijke cookies

 

Deze cookies zijn onmisbaar om websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert , zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

 

 1. Functionele cookies

 

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en voor een meer gepersonaliseerde surfervaring zorgen. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens een voorkeur onthouden.

 

 1. Performantie cookies

 

 

De website maakt ook gebruik van Google Analitics . Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van de website met de bedoeling de inhoud van de website te verbeteren en deze meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en zo het gebruiksgemak van de websites vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn.

 

Meer bepaald wordt geanalyseerd

 

• Hoe vaak een gebruiker de website bezoekt

• Hoe lang een gebruiker doorbrengt op de website (start timestamp)

• Hoe lang een gebruiker doorbrengt op de website (einde timestamp)

• Info over de gebruiker -> vanwaar komt hij, wat doet hij?

 

 1. Third party cookies

De website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, socialmediaknoppen of advertenties. Als niet gewild dat een website cookies op de computer installeert, dient het navigatiesysteem zo ingesteld te worden. EBO behoudt zich het recht voor tellingen uit te voeren om het gebruik van de website te evalueren. De inzameling van die gegevens gebeurt anoniem en de resultaten worden enkel gebruikt voor de verbetering van de diensten van EBO .

 

 

 

COOKIES CLOUDFLARE

 

Algemeen

 

De _cflb, _cf_bm, en _cfduid cookies zijn strikt noodzakelijk voor de levering van de diensten aangevraagd door onze Klanten (zoals gedefinieerd in onze Privacyverklaring), zoals we hieronder in meer detail uitleggen.

Cloudflare moedigt zijn Klanten aan om het gebruik van deze cookies bekend te maken aan hun Eindgebruikers (zoals gedefinieerd in onze Privacyverklaring). Het is mogelijk dat Klanten verplicht zijn om het gebruik van deze cookies bekend te maken aan Eindgebruikers in sommige jurisdicties.

Cookie data wordt verwerkt in Cloudflares data center in de Verenigde Staten van Amerika, en is onderworpen aan de grensoverschrijdende data overdracht sectie (sectie 7) van de Cloudflare Privacyverklaring.

_cflb cookie voor Cloudflare Load Balancer session affinity

Bij het toestaan van session affinity bij de Cloudflare Load Balancer, plaatst Cloudflare een _cflb cookie met een unieke waarde op het client toestel dat het aanvraagt bij de eerste respons. Cloudflare routeert toekomstige aanvragen naar dezelfde oorsprong, om het gebruik van netwerk middelen te optimaliseren. In geval van een failover plaatst Cloudfare een nieuwe _cflb cookie om toekomstige aanvragen naar de failover pool te verwijzen.

De _cflb cookie laat ons toe om een Eindgebruiker terug te brengen naar hetzelfde beginpunt van de Klant voor een bepaalde tijdsperiode (door de Klant geconfigureerd). Dit laat bijgevolg toe om de beleving van de Eindgebruiker naadloos te laten overgaan aan het beginpunt van de Klant (om bijvoorbeeld de items in het winkelwagentje te bewaren terwijl de gebruiker verder navigeert op de website). Deze cookie is een sessie cookie met een duur variërend van enkele seconden tot 24 uur.

Op dit ogenblik ondersteunt Cloudfare enkel Session Affinity in de “orange-cloud” (proxied) modus.

_cf_bm cookie voor Cloudflare Bot Management

Bot Management is beschikbaar voor Enterprise klanten. Contacteer uw Cloudflare account team om Bot Management te activeren voor uw website. Niet-Enterprise klanten kunnen de Bot Fight Mode inschakelen.

De _cf_bm cookie ondersteunt Cloudflare Bot Management door inkomend verkeer dat is geassocieerd met bots te beheren. De cookie bewaart geen persoonlijke data, en de informatie die wordt bewaard is onderworpen aan eenrichtingsencryptie. Dit versleutelde bestand bevat Cloudflares eigen bot score, en helpt om inkomend verkeer te beheren dat overeenkomt met specifieke criteria.

Cloudflare plaatst de _cf_bm cookie op de toestellen van de Eindgebruikers van onze Klanten wanneer Eindgebruikers de websites bezoeken van onze Klanten die de Cloudflare Bot Management gebruiken. Als de Eindgebruiker een challenge doorgeeft, voorkomt de cookie bijkomende challenges voor maximaal 30 minuten vanaf het moment waarop de Eindgebruiker verbinding maakt met de website.

Cloudflare Klanten kunnen de _cf_bm cookie uitschakelen door Cloudflare Bot Management uit te schakelen in de Settings tab van de Firewall app.

 

cfduid cookie om individuele bezoekers privaat te identificeren

 

De _cfduid cookie laat Cloudflare toe om kwaadwillige bezoekers van de websites van onze Klanten te detecteren, en beperkt het blokkeren van rechtmatige gebruikers tot een minimum. Het kan geplaatst worden op de toestellen van de Eindgebruikers van onze klanten om individuele client toestellen te identificeren die zich bevinden achter een gedeeld IP adres, en laat toe om beveiligingsinstellingen toe te passen per client toestel. Het is noodzakelijk om Cloudflares beveiligingsfuncties te ondersteunen.

 1. Privacy en de _cfduid cookie 

De _cfduid cookie verzamelt en maakt de IP adressen van Eindgebruikers anoniem, door gebruik te maken van een eenrichtings-hash van bepaalde waarden die niet persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De cookie is een sessie cookie die verloopt na 30 dagen.

De _cfduid cookie:

 • Staat geen cross-site tracking toe,
 • Volgt geen gebruikers van site naar site door verschillende _cfduid identificators samen te voegen in een profiel, of
 • Komt niet overeen met enige gebruiker ID in een webtoepassing van een Klant.

Over het algemeen bewaart Cloudflare data op gebruikersniveau (inclusief het IP adres van een aanvrager) minder dan 24 uur voor domeinen binnen de Free, Pro en Business plannen, en tot zeven (7) dagen voor Enterprise domeinen die Cloudflare Logs (de vroegere Enterprise LogShare of ELS) hebben ingeschakeld. Uitzonderingen zijn mogelijk bij IP adressen die beveiligingswaarschuwingen hebben veroorzaakt. Meer informatie over wat Cloudflare registreert kan u vinden in deze blogpost.

Cloudflare heeft geen controle over hoe lang een Klant gedownloade Cloudflare logbestanden bewaart binnen zijn netwerk. Wat informatie betreft die in de cache van onze edge servers blijft kunnen Klanten bepalen welke data in de cache moet blijven, en voor hoe lang.

 1. _cfduid en Always Use HTTPS

De Always use HTTPS instelling leidt alle HTTP aanvragen om naar HTTPS. Dit geldt voor alle HTTP aanvragen van het domein. Klanten kunnen deze optie vinden in de SSL/TLS app van het Cloudflare dashboard.

Afhankelijk van uw Always Use HTTPs configuratie, zal de _cfduid cookie ofwel beveiligd ofwel niet-beveiligd aangemaakt worden.

Hieronder vind je voorbeelden van de __cfduid cookie gebaseerd op de Always Use HTTPS instelling van het domein.

If Always Use HTTPS = True, then:

Set-Cookie: __cfduid=de73c7e08a3753ac6b2fc84a838098dd91524036568; expires=Thu, 18-Apr-19 07:29:28 GMT; path=/; domain=.domain.com; HttpOnly; Secure

If Always Use HTTPS = False then:

Set-Cookie: __cfduid=dbed136878a72f4a881e70c74fcf4b3411524036444; expires=Thu, 18-Apr-19 07:27:24 GMT; path=/; domain=.domain.com; HttpOnly

Indien uw domein de Cloudflare Managed CNAME service gebruikt, zullen __cfduid cookies altijd niet beveiligd zijn, zelfs als Always use HTTPS ingeschakeld is. Cloudflare garandeert dat HTTPS altijd gebruikt word als uw DNS omzetting wordt beheerd binnen Cloudflare. Binnen een Beheerde CNAME situatie is het nodig dat __cfduid cookies niet beveiligd zijn zodat uw gebruikers kunnen geïdentificeerd worden zowel bij HTTP als bij HTTPS toegang.

 

 1. __cfduid cookie en Rate Limiting

De __cfduid cookie wordt enkel gebruikt wanneer klanten een specifieke Enterprise toepassing gebruiken binnen de Rate Limiting toepassing.

 1. __cfduid uitschakelen

De _cfduid cookie kan enkel uitgeschakeld worden voor Enterprise klanten.

Enterprise klanten kunnen aanvragen om de _cfduid cookie uit te schakelen door Cloudflare Support te contacteren, maar dit heeft wel een significante impact op het vermogen van Cloudflare om kwaadwillige bezoekers van de website van een Klant te detecteren en om de impact van een kwaadwillige bezoeker te beperken. Hoewel sommigen suggereren om cookies voor statische bronnen uit te schakelen voor snelheidswinst, zijn de implicaties op het vlak van prestaties minimaal.

 

cf_ob_info en cf_use_ob cookie voor Cloudflare Always Online

De cf_ob_info cookie geeft informatie over:

 • De HTTP Status Code die wordt teruggestuurd door de originele web server
 • De Ray ID van de originele mislukte aanvraag, en
 • Het data center dat het dataverkeer verzorgt.

De cf_use_ob cookie informeert Cloudflare om de gevraagde bron op te halen van de Always Online cache op de aangeduide poort. Geldige waarden zijn: 0, 80, en 443.