logo-inverted.png

Social Media Policy

Versie: November 2021

Deze Social Media Policy is specifiek van toepassing op verwerking van persoonsgegevens op de social media kanalen van e-Bo Enterprises NV en haar gelieerde bedrijven (hierna “wij” of “ons” of “e-BO Group” genoemd). e-Bo Enterprises NV treedt op als Verwerkingsverantwoordelijke op zijn respectievelijke social media kanalen.

e-BO Group verzekert u de vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort ‘AVG’ of ‘GDPR’. Komt u in een andere context in contact met e-Bo Enterprises NV, is onze algemeen Privacy policy en Cookie policy van toepassing.

Vragen over de toepasselijke wetgeving en deze policy kunnen worden gesteld aan onze functionaris voor gegevensbescherming (“DPO”) via privacy@ebo-enterprises.com.

We verwerken uw persoonsgegevens als u ons bezoekt op onze sociale media kanalen. Met onze verschillende social media kanalen willen we u een breed scala aan multimediadiensten bieden en met u van gedachten wisselen over onderwerpen die voor u belangrijk zijn. Naast de respectievelijke aanbieder van een sociaal netwerk verzamelen en verwerken wij ook persoonlijke gebruikersgegevens op onze social media kanalen. Met deze kennisgeving laten we u weten welke gegevens we van u verzamelen in verband met onze social media kanalen, hoe we deze gebruiken en hoe u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw gegevens. Voor de respectievelijke verwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën verwijzen wij u naar de afzonderlijke social media kanalen die hieronder meer in detail worden vermeld.

De gegevensverwerking dient de volgende doelen:

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om deze doelen te bereiken.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is de wettelijke basis voor de verwerking ons legitiem belang (AVG art 6 Par. 1 f). Onze legitieme belangen omvatten de mogelijkheid om op uw berichten of vragen te kunnen reageren en om het bereik en het gebruik van onze sociale media kanalen te analyseren om het juiste ontwerp en voortdurende optimalisatie te creëren. Voor zover u met uw aanvraag een contractuele relatie met ons wilt aangaan, is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking AVG art. 6.1 b).

Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor een ander doel dan hierboven vermeld, zullen we u hierover voorafgaand aan een dergelijke verwerking informeren.

1. Facebook

De E-BO ENTERPRISES NV Facebook Fanpage(s) (“Fanpage(s)”) worden beheerd door Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ierland (“Facebook”). Wanneer u onze Fanpage(s) bezoekt, verwerkt Facebook uw persoonsgegevens in overeenstemming met hun privacybeleid dat u hier kunt vinden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Joint controllership met Facebook

We gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze site, het bereik van bijdragen, bezoeken en gemiddelde duur van videoweergaven, informatie over de landen en steden waar onze bezoekers vandaan komen en statistieken over de genderverhoudingen van onze bezoekers) met betrekking tot het gebruik van de Fanpage(s) die Facebook in geanonimiseerde vorm beschikbaar stelt via de Facebook-dienst “Insights”. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door E-BO Group zijn niet mogelijk.

Meer informatie over Facebook Insights is te vinden hier.

Op grond hiervan worden E-BO ENTERPRISES NV en Facebook aangemerkt als “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” in de zin van de AVG en zijn zij daarom een zogenaamde gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst aangegaan om te voldoen aan de eisen van de AVG. Deze joint controller agreement is beschikbaar hier. Hier vindt u alle informatie die voor u als betrokkene relevant is, met name met betrekking tot de uitoefening van uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Naast de verwerking van persoonsgegevens vermeld in deze privacyverklaring, heeft E-BO ENTERPRISES NV geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door Facebook in verband met uw gebruik van de Fanpage(s).

2. Instagram

De E-BO Group Instagram-pagina’s worden beheerd door Facebook Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Ierland, de serviceprovider voor Instagram. Wanneer u de E-BO Group Instagram-pagina’s bezoekt, verwerkt Instagram uw persoonsgegevens in overeenstemming met hun privacybeleid dat u terugvindt hier.

We gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze site, het aanbod van bijdragen, informatie over de landen en steden waar onze Bezoekers vandaan komen en statistieken over de genderverhoudingen van onze Bezoekers) met betrekking tot het gebruik van onze Instagram-pagina’s die Instagram beschikbaar stelt via de Instagram-service “Insights” in geanonimiseerde vorm. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door E-BO Group zijn niet mogelijk.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Op grond hiervan worden E-BO Group en Instagram aangemerkt als “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” in de zin van de AVG en zijn zij daarom een zogenaamde gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst aangegaan om te voldoen aan de eisen van de AVG. Deze joint controller agreement is beschikbaar hier, waarbij Instagram deel uitmaakt van Facebook. Hier vindt u alle informatie die voor u als betrokkene relevant is, met name met betrekking tot de uitoefening van uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

3. Twitter

Als u E-BO Group bezoekt op Twitter, verzamelt en verwerkt de exploitant van Twitter (Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) persoonsgegevens voor zover beschreven in hun privacybeleid. Hun privacybeleid is hier te vinden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Joint controllership met Twitter

We gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze site, het aanbod van bijdragen, informatie over de landen en steden waar onze Bezoekers vandaan komen en statistieken over de genderverhoudingen van onze Bezoekers) met betrekking tot het gebruik van onze Twitter-pagina’s die Twitter beschikbaar stelt via de “Analytics” -dienst in geanonimiseerde vorm. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door ons zijn niet mogelijk.

Hierdoor worden E-BO Group en Twitter aangemerkt als “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” in de zin van de AVG.

Naast de verwerking van persoonsgegevens vermeld in deze privacyverklaring, hebben wij geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw gebruik van onze Twitter-bedrijfspagina.

4. LinkedIn

De E-BO Group LinkedIn-pagina’s worden beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (“LinkedIn”). Wanneer u de E-BO Group LinkedIn-pagina’s bezoekt, verwerkt LinkedIn uw persoonsgegevens in overeenstemming met hun privacybeleid dat u terugvindt hier.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Joint controllership met LinkedIn

Wij gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze site, het aanbod van bijdragen, informatie over de landen en steden waar onze Bezoekers vandaan komen en statistieken over de werkrelaties van onze Bezoekers) met betrekking tot het gebruik van onze LinkedIn-bedrijfspagina die LinkedIn beschikbaar stelt via de LinkedIn “Analytics” -dienst in geanonimiseerde vorm. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door E-BO Group zijn niet mogelijk.

Hierdoor worden E-BO Group en LinkedIn aangemerkt als “gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken” in de zin van de AVG en zijn zij daarom een zogenaamde gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke overeenkomst aangegaan om te voldoen aan de eisen van de AVG. Deze joint controller agreement is beschikbaar hier. Hier vindt u alle informatie die voor u als betrokkene relevant is, met name met betrekking tot de uitoefening van uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Naast de verwerking van persoonsgegevens vermeld in deze privacyverklaring, heeft E-BO Group geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens in verband met uw gebruik van onze LinkedIn-bedrijfspagina.

5. YouTube

Als u E-BO Group bezoekt op YouTube, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, verzamelt en verwerkt als exploitant van YouTube persoonsgegevens voor zover beschreven in hun privacybeleid. Hun privacybeleid is te vinden hier.

We gebruiken de statistische informatie (de bezoeken aan onze site, het bereik van bijdragen, de gemiddelde duur van videoweergaven, informatie over de landen en steden waar onze bezoekers vandaan komen en statistieken over de genderverhoudingen van onze bezoekers) met betrekking tot het gebruik van de E-BO Group YouTube-kanaal dat YouTube in geanonimiseerde vorm beschikbaar stelt via de dienst “Analytics”. Conclusies over individuele gebruikers en toegang tot individuele gebruikersprofielen door E-BO Group zijn niet mogelijk.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

We bewaren of verwerken geen van uw persoonsgegevens behalve uw YouTube-gebruikersnaam als u ons een direct bericht stuurt.

Binnen E-BO Group bedrijf krijgen alleen personen en instanties die persoonsgegevens nodig hebben om de bovengenoemde doeleinden te vervullen, toegang tot dergelijke gegevens.

Opmerkingen en berichten die u op onze social media kanalen achterlaat, worden door ons personeel op het social media platform zelf afgehandeld.

We wijzen erop dat bij het verwerken van gegevens via onze social media kanalen, uw persoonsgegevens mogelijk buiten het grondgebied van de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan risico’s met zich meebrengen voor gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen. Voor details verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de social media kanalen. Met betrekking tot Amerikaanse providers die via European Standard Module Clauses gebonden zijn, willen we erop wijzen dat deze providers zich ertoe verbinden de gegevensbeschermingsnormen van de EU na te leven.

We kunnen persoonsgegevens doorgeven aan toezichthoudende autoriteiten, rechtbanken of advocatenkantoren voor zover dat nodig is om de naleving van de toepasselijke wetgeving te waarborgen of om wettelijke rechten uit te oefenen, te doen gelden of te verdedigen, indien wettelijk toegestaan.

Indien niet expliciet anders bepaald (bijv. In een specifiek toestemmingsformulier), verwijderen we uw persoonsgegevens zodra ze niet langer nodig zijn voor de hierboven genoemde doeleinden, tenzij verwijdering of blokkering in strijd zou zijn met onze wettelijke verplichtingen om gegevens te verstrekken en te bewaren (zoals het bewaren van gegevens voor periodes voorzien door commerciële of fiscale wetgeving). Uw berichten die via onze social media kanalen worden verzonden, worden verwijderd als uw vraag is beantwoord en er geen andere gronden zijn om ons het recht te geven of te verplichten om de genoemde berichten te bewaren.

Onze Bezoekers kunnen informatie opvragen over de persoonsgegevens die we over haar of hem opslaan en verwerken bij E-BO Group, zoals aangegeven in onze Privacy Policy. Bovendien kunnen onze Bezoekers onder specifieke omstandigheden correctie of verwijdering van de persoonsgegevens over hem of haar eisen. Ze kunnen ook het recht hebben om de verwerking van persoonsgegevens te beperken, evenals het recht op openbaarmaking van de door hen verstrekte gegevens in een gestructureerd, gebruikelijk en machinaal leesbaar formaat.

Voor het uitoefenen van uw rechten, kan u contact opnemen via privacy@ebo-enterprises.com.

Als de verwerking is gebaseerd op een toestemming, hebben onze Bezoekers het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Als we persoonsgegevens van onze bezoekers verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, kunnen onze bezoekers te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie. In geval van bezwaar zullen we de verwerking van de persoonsgegevens van de betreffende betrokkene stopzetten, tenzij we dwingende redenen kunnen geven die prevaleren boven de belangen, rechten en vrijheden van onze Bezoekers of bewijzen dat de verwerking dient voor het instellen, uitoefenen en verdedigen van juridische claims of geschillen.

Elke bezoeker heeft het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming indien U van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben in strijd is met de AVG.

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
e-mail: contact@apd-gba.be

Hoe kunnen wij helpen

Integration, security, connection?

Laat ons weten voor welke IT-uitdagingen uw organisatie staat. Contacteer ons.