logo-inverted.png
Offshare e-Bo Enterprises

Corrosiebeheer verbeteren met SOCORRO: de rol van Offshare

Corrosie is een stille bedreiging die grote uitdagingen vormt voor industrieën waar staal en water elkaar kruisen. Het leidt niet alleen tot dure herstellingen maar heeft ook een impact op de veiligheid en het milieu. In het licht hiervan is het SOCORRO project, geleid door de Antwerpse Maritieme Academie en in samenwerking met partners zoals Sirris, KUleuven en UGent, uitgegroeid tot een game-changer in corrosiebeheer. Dit digitale initiatief heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we dit eeuwenoude probleem benaderen door de kracht van gegevens en kunstmatige intelligentie te benutten.

Waarom is SOCORRO relevant?

Corrosiebeheer is van oudsher gebaseerd op periodieke inspecties van bedrijfsmiddelen om problemen op te sporen voordat ze kritiek worden. Deze reactieve aanpak is echter duur en niet altijd effectief. SOCORRO introduceert een proactieve verschuiving in de manier van denken over corrosiebeheer. Door real-time gegevens te verzamelen en deze te combineren met AI, maakt SOCORRO het mogelijk om corrosierisico’s in bedrijfsmiddelen te voorspellen. Het doel is om eerder preventieve maatregelen te nemen, de levensduur van assets te verlengen en corrosiebeheer efficiënter te maken.

De SOCORRO-aanpak

Het SOCORRO-project richtte zich op drie belangrijke stappen:

  1. Gegevens verzamelen: Met behulp van sensoren worden real-time gegevens verzameld van blootgesteld staal.
  2. Verbeterd inzicht: Het project verbeterde het begrip van corrosie in verschillende omgevingen.
  3. AI-algoritmes: Het hart van SOCORRO ligt in de ontwikkelde AI-algoritmen om corrosierisico’s te berekenen op basis van omgevingsparameters.

Offshare: De hoeksteen van Succes

Offshare is een krachtig, intern ontwikkeld softwareplatform voor beheer dat een centrale rol speelt in het SOCORRO-project. Het fungeert als de interface voor het verzamelen, beheren en visualiseren van gegevens met betrekking tot corrosie en omgevingsparameters. Offshare biedt een gestructureerd kader om ervoor te zorgen dat alle gegevens worden georganiseerd, gemakkelijk toegankelijk zijn en veilig worden opgeslagen.

Dit is hoe Offshare bijdraagt aan het succes van het SOCORRO-project:

  1. Gegevensopslag en visualisatie: Met Offshare kunnen gegevens worden georganiseerd op basis van specifieke bedrijfsmiddelen en bewaakte parameters. Deze gestructureerde aanpak garandeert de nauwkeurigheid van gegevens, voorkomt miscommunicatie en stelt gebruikers en besluitvormers in staat om eenvoudig te vergelijken en verschillen tussen bedrijfsmiddelen te zien.
  2. Real-time Monitoring: Met Offshare kunnen gebruikers eenvoudig bedrijfsmiddelen bewaken, gegevens vergelijken en drempels instellen voor corrosierisico. Wanneer drempelwaarden worden overschreden, worden automatisch alarmen gegenereerd en kunnen de juiste mensen automatisch worden gewaarschuwd.
  3. Geautomatiseerde werkorders: Wanneer alarmen voor corrosierisico’s worden geactiveerd, kan Offshare werkorders genereren, middelen toewijzen en materiaallijsten aanmaken. Dit helpt bij het plannen van preventief onderhoud en inspecties.
  4. Volgen van gegevens op lange termijn: Voor assets met een lange levensduur, zoals offshore windturbines, is het bijhouden van gegevens gedurende tientallen jaren cruciaal. Offshare zorgt ervoor dat gegevens beschikbaar zijn en maakt vergelijkingen tussen verschillende assets mogelijk.

De toekomst van corrosiebeheer

De toekomst van corrosiebeheer is datumgestuurd. Door het potentieel van data en AI te benutten, kunnen industrieën corrosieproblemen proactief aanpakken, kosten verlagen en de veiligheid en levensduur van hun bedrijfsmiddelen garanderen. Om over 20-25 jaar over de benodigde gegevens voor levensduurverlenging te beschikken, moeten gegevens vanaf vandaag op een gestructureerde manier worden verzameld en opgeslagen. Dit vereist niet noodzakelijkerwijs de toevoeging van nieuwe sensoren, hoewel nuttig op een beperkt aantal vlootleiders, aangezien bestaande ICCP-gegevens, waterkwaliteitsparameters en inspectiegegevens al belangrijke inzichten kunnen opleveren wanneer ze op een gestructureerde manier toegankelijk zijn. Het Offshare management platform biedt een manier om dit te doen, zoals geïllustreerd door het SOCORRO project.

Meer info?

https://www.socorro.eu/post/a-digital-application-socorro-facilitating-on-site-monitoring-and-analysis

Share This Post

Meer nieuws

Nieuws

Het belang van sterke wachtwoorden

Een cruciaal aspect van cybersecurity is het gebruik van lange, unieke wachtwoorden voor al je accounts, omdat ze je digitale identiteit beschermen tegen hackers. Veel mensen maken echter fouten door zwakke wachtwoorden te gebruiken, wat hen kwetsbaar maakt voor aanvallen.

Lees meer »

Hoe kunnen wij helpen

Integration, security, connection?

Laat ons weten voor welke IT-uitdagingen uw organisatie staat. Contacteer ons.