logo-inverted.png
shutterstock_1493123198_81239496a1863ffdf0d90ae49c5c7eb1_2000.jpg

Modernisering zonder observability is ondenkbaar geworden

Negenentachtig procent van de bedrijven vindt nieuwe applicaties complex volgens State of Observability, een recent rapport van VMware.

Bijna alle respondenten van het onderzoek gaven aan dat het monitoren van een cloud applicatieomgeving een grote uitdaging is. Zij gaven aan dat in vergelijking met vorig jaar de problemen met zichtbaarheid en inzicht aanzienlijk zijn toegenomen. Daarom zijn bijna alle respondenten van mening dat hun organisatie baat zou hebben bij betere mogelijkheden voor observability.

Observability is technologie die u helpt te begrijpen wat er gebeurt met applicaties in de verschillende lagen of uw netwerk en waarom. Om inzicht te krijgen in kritieke onderlinge afhankelijkheden tussen applicatieworkloads en IT-infrastructuur, wenden organisaties zich steeds vaker tot observabiliteitsoplossingen.

Bron: VMware

Share This Post

Meer nieuws

Hoe kunnen wij helpen

Integration, security, connection?

Laat ons weten voor welke IT-uitdagingen uw organisatie staat. Contacteer ons.