logo-inverted.png
shutterstock_368306486_compressed-2000x1335

e-BO Enterprises draagt bij aan “ValArch5G”

Dit voorjaar gaat het Icon project “ Validated Architectures using 5G for teleoperation and collaborative operation” of kortweg “ValArch5G”van start. Accelleran, eBO Enterprises, Bekaert, GEOxyz, Flanders Make en imec IDLab slaan hiervoor tot midden 2024 de handen in elkaar.

Tegenwoordig worden de meeste drone operaties nog steeds door een piloot in “line of sight” gecontroleerd maar tal van toepassingen worden mogelijk of economisch interessanter wanneer drones autonoom hun taken kunnen uitvoeren. Eén van de belangrijkste technische uitdagingen om deze toepassingen van de grond te krijgen ligt in een snelle en betrouwbare communicatie tussen de drones onderling en naar het grond controlestation. Zo kan een piloot meerdere drones overzien en de controle overnemen op momenten wanneer de autonome functies in de problemen komen.

Dit voorjaar gaat het Icon project “Validated Architectures using 5G for teleoperation and collaborative operation” of kortweg “ValArch5G”van start.

Het project heeft als doel de kwaliteit van een 5G netwerk in omstandigheden te testen die wat uitdagender zijn, zoals bv. een industriële setting of een offshore toepassing. Dit met de bedoeling een snellere ontwikkeling en introductie van autonome voertuigen voor tal van toepassingen teweeg te brengen.

De mogelijkheden worden onderzocht om bijvoorbeeld drones vanaf afstand te besturen enerzijds en anderzijds om ze gebieden met een slecht netwerk te laten vermijden. Een toekomstig voorbeeld hiervan zou een vliegende drone en een autonoom schip kunnen zijn die hun sensorinformatie delen en bewegingen met elkaar afstemmen om zo een nauwkeurige landing op het schip mogelijk te maken.

Accelleran, e-BO Enterprises, Bekaert, GEOxyz, Flanders Make en imec IDLab slaan hiervoor tot midden 2024 de handen in elkaar.

Share This Post

Meer nieuws

Hoe kunnen wij helpen

Integration, security, connection?

Laat ons weten voor welke IT-uitdagingen uw organisatie staat. Contacteer ons.