logo-inverted.png

e-BO Enterprises trekt innovatie op gang in de Westhoek met uitbouw van private 5G-netwerk.

e-BO Enterprises zet zijn schouders onder verschillende innovatieve 5G-projecten in de Westhoek in het kader van een Europees CEF 5G for Smart Communities project onder de noemer Flanders Smart Fields. EBO zal daarin de verantwoordelijkheid voor de technische uitrol van een private 5G-netwerk opnemen en zorgen voor de integratie van innovatieve toepassingen. Hiervoor is een consortium opgezet met de POM West-Vlaanderen en het Jan Yperman ziekenhuis waar verschillende pilootprojecten onderzocht en opgestart zullen worden. 5G betekent sneller en stabieler mobiel internet, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk worden, wat van de Westhoek een van de eerste volledig slim geconnecteerde regio’s in Vlaanderen maakt.

1000+

Westhoek

Gezondheidszorg

De uitdaging

Uit analyse blijkt dat de mobiele dekking in de Westhoek, vooral buiten dorps-en stadskernen, ontoereikend is voor kritische toepassingen. Voor de traditionele telecom-providers is het dikwijls niet renderend om in deze rurale en dunbevolkte gebieden te investeren waardoor er geen stabiele datavoorziening kan gegarandeerd worden. Voor sectoren zoals healthcare of onderwijs belemmert dit innovatie. Daar wil dit project een oplossing voor bieden.


Het resultaat

In dit Europees project zal e-BO gedurende 3 jaar de verantwoordelijkheid nemen om dit extra private 5G-netwerk uit te rollen. Dit omhelst de uitbouw van de volledige infrastructuur op basis van een radioplan dat maximale dekking zal bieden voor de volledige regio en complementair zal zijn aan de bestaande mobiele netwerkinfrastructuur, met prioriteit voor de huidige ongedekte gebieden. e-BO zal zorgen voor de aankoop en installatie van de antennes, radio’s, netwerkapparatuur én het beheer van het datacenter. Europa verwacht dat het project na 3 jaar voldoende uitgerold en geïntegreerd is om verder te bestaan zonder subsidies. e-BO’s aanpak en ervaring in deze complexe materie heeft Europa overtuigd. e-BO heeft eerder al grotere projecten met succes afgerond. Zoals bijvoorbeeld de uitbouw van de 5G-infrastructuur op de Noordzee waar oa. de windturbineparken en de Belgische marine gebruik van maken.

De uitbouw van een 5G-netwerk is vooral belangrijk voor digitale toepassingen die steeds 100% dekking nodig hebben zonder enige vertraging (latency). Bv. een drone kan niet bestuurd worden met een seconde vertraging of beperkte dekking in een afgelegen gebied.

Jan Yperman zal tijdens dit project experimenteren met een aantal innovatieve pilootprojecten. Zo zullen zij het 5G-netwerk gebruiken voor slim transport van labostalen, medicatie of defibrillatoren met drones. En testen zij VR-applicaties om patiënten en thuisverplegers te ondersteunen. POM West-Vlaanderen faciliteert de contacten met de lokale besturen voor de installatie van de antennes maar zal ook mee zorgen voor de exploitatie van het netwerk. Het consortium en Europa rekent erop dat deze infrastructuur in de toekomst ook belangrijk zal zijn voor innovatieve oplossingen in andere socio-economische sectoren zoals landbouw, natuurbeheer of toerisme.

"Dankzij de uitrol van het 5G-netwerk, een investering van 5,3 miljoen euro, wordt de dekking uitgebreid over het volledige grondgebied van de Westhoek. De uitrol van een hoogwaardig 5G-netwerk tilt de Westhoek tot het niveau van innovatieve smart region met heel wat mobiele innovatieve toepassingen."
Jean de Bethune
Voorzitter van POM West-Vlaanderen

De 5G-netwerkinfrastructuur is een realisatie van e-BO Enterprises, POM West-Vlaanderen en het Jan Yperman Ziekenhuis in het kader van de Europese oproep CEF 5G for Smart Communities, genaamd Flanders Smart Fields (netwerk infrastructuur). De totale investering bedraagt 5,3 miljoen euro en wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de Europese Commissie (75%) en Provincie West-Vlaanderen (16%). De ontwikkeling van innovatieve toepassingen is een realisatie van e-BO Enterprises, POM West-Vlaanderen, Seafar, Jan Yperman Ziekenhuis, KU Leuven campus Brugge, Howest en Orange. Deze kadert in de federale projectoproep 5G-pilootprojecten als onderdeel van het nationale plan breedband van Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post . De totale investering bedraagt 4,4 miljoen euro en wordt mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de FOD Economie (43%) .

Onze andere realisaties

e-BO Enterprises trekt innovatie op gang in de Westhoek met uitbouw van private 5G-netwerk.

e-BO Enterprises zet zijn schouders onder verschillende innovatieve 5G-projecten in de Westhoek in het kader van een Europees CEF 5G for Smart Communities project onder de noemer Flanders Smart Fields. EBO zal daarin de verantwoordelijkheid voor de technische uitrol van een private 5G-netwerk opnemen en zorgen voor de integratie van innovatieve toepassingen. Hiervoor is een consortium opgezet met de POM West-Vlaanderen en het Jan Yperman ziekenhuis waar verschillende pilootprojecten onderzocht en opgestart zullen worden. 5G betekent sneller en stabieler mobiel internet, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk worden, wat van de Westhoek een van de eerste volledig slim geconnecteerde regio’s in Vlaanderen maakt.

Lees meer »

Laat ons weten voor welke IT-uitdagingen uw organisatie staat.

Samen vinden we jouw oplossing op maat!

Hoe kunnen wij helpen

Integration, security, connection?

Laat ons weten voor welke IT-uitdagingen uw organisatie staat. Contacteer ons.