logo-inverted.png
Seamade-min-2000x1333

e-BO Enterprises zorgt voor feilloze operationele technologie in windpark voor Belgische kust

Windparkbeheerder Otary rekent op de jarenlange ervaring en expertise van e-BO Enterprises voor een frisse OT-wind in zijn park voor de Belgische kust. De applicaties van e-BO Enterprises volgen vanop afstand de prestaties van de windturbines op en zorgen voor veilige en betrouwbare communicatie te land, ter zee en in de lucht. Otary en e-BO Enterprises sloegen met deze oplossing de handen in elkaar voor de komende twintig jaar.

10-50

België

Groene energie

De vraag

Het windpark SeaMade is het achtste windproject in de Belgische Noordzee, het tweede van Otary, de Belgische bouwer en beheerder van windturbines. Het windpark rekent op de prestaties van 58 windturbines, goed voor een capaciteit van 487 MW, en werd opgeleverd in maart 2021. Otary had nood aan betrouwbare en veilige software om de prestaties van de windturbines vanop land op te volgen. Tegelijk was er een vraag naar veilige en betrouwbare communicatie voor medewerkers aan land en op zee.

Ons antwoord

Met e-BO Enterprises installeerden we beveiligde netwerk en controle apparatuur in alle windturbines en op de verschillende offshore substations. We plaatsten ook server infrastructuur, zowel aan land als op de offshore substations, waar alle hoogspanningskabels toekomen. Tegelijk installeerden we een resem softwareapplicaties bij Otary, waaronder ons pakket Offshare.

De sensoren op zee verzamelen voortdurend data, die via het netwerk van e-BO Enterprises doorgestuurd worden naar de controleruimte van Otary aan land. Via de software van e-BO kan Otary de data efficiënt opvolgen en verwerken, wat nuttige informatie oplevert over onder meer de bewegingen van de windturbines.

e-BO Enterprises verzorgt ook de vlotte communicatie voor mensen die offshore aan het werk zijn, op de schepen of aan het substation. Zo kan er op de verschillende locaties verbinding worden gemaakt via mobiele data en wifi. We voorzien ook telefonie, zodat mensen aan land en offshore vlot met elkaar kunnen communiceren. e-BO Enterprises installeerde daarvoor radio’s op de substations. e-BO Enterprises ontfermt zich ook over controle- en safety-systemen, met camerabewaking aan elke turbine en op elk substation, en centraal beheer via een videomanagementsysteem.


Technical specs

e-BO Enterprises leverde de managed services voor de installatie, het beheer en het gebruik van de ICT-omgeving van SeaMade. e-BO Enterprises nam zowel de project werk als de service werken voor zijn rekening:

  • Project werk: het ontwerpen, leveren, installeren, testen en in werking stellen van de OT- en IT-apparatuur tijdens de constructie van het windpark.
  • Service werken: de exploitatie en het onderhoud van apparatuur.


Het resultaat

e-BO is de externe expert voor alle OT bij Otary, en staat in voor alles wat te maken heeft met het operationele beheer van het windpark. De apparatuur geniet daarbij van uitmuntende beveiliging om eventuele indringers op veilige afstand te houden. e-BO Enterprises speelt al tien jaar een pioniersrol in België wat IT en OT betreft voor de windparken op zee. We staan in voor de verschillende systemen en het onderhoud van de apparatuur, zodat alles up-to-date blijft, en de bijhorende monitoring. We ontzorgen de klant volledig van zijn bekommernissen op het vlak van OT en IT.

Onze andere realisaties

e-BO Enterprises trekt innovatie op gang in de Westhoek met uitbouw van private 5G-netwerk.

e-BO Enterprises zet zijn schouders onder verschillende innovatieve 5G-projecten in de Westhoek in het kader van een Europees CEF 5G for Smart Communities project onder de noemer Flanders Smart Fields. EBO zal daarin de verantwoordelijkheid voor de technische uitrol van een private 5G-netwerk opnemen en zorgen voor de integratie van innovatieve toepassingen. Hiervoor is een consortium opgezet met de POM West-Vlaanderen en het Jan Yperman ziekenhuis waar verschillende pilootprojecten onderzocht en opgestart zullen worden. 5G betekent sneller en stabieler mobiel internet, waardoor nieuwe toepassingen mogelijk worden, wat van de Westhoek een van de eerste volledig slim geconnecteerde regio’s in Vlaanderen maakt.

Lees meer »

Laat ons weten voor welke IT-uitdagingen uw organisatie staat.

Samen vinden we jouw oplossing op maat!

Hoe kunnen wij helpen

Integration, security, connection?

Laat ons weten voor welke IT-uitdagingen uw organisatie staat. Contacteer ons.