logo-inverted.png

Het belang van sterke wachtwoorden

Een cruciaal aspect van cybersecurity is het gebruik van lange, unieke wachtwoorden voor al je accounts, omdat ze je digitale identiteit beschermen tegen hackers. Veel mensen maken echter fouten door zwakke wachtwoorden te gebruiken, wat hen kwetsbaar maakt voor aanvallen.

Cyberbeveiliging staat of valt door de mens

“Mensen zijn de belangrijkste aanvalsvector voor cyberaanvallers over de hele wereld. Wij mensen, niet de technologie, vormen het grootste risico voor organisaties,” zegt Lance Spitzner, Security Awareness Director bij SANS en co-auteur van Managing Human Risk. “De sleutel tot het effectief beheersen van dat risico ligt dan ook bij de professionals die verantwoordelijk zijn voor de veiligheidsbewustzijnsprogramma’s.”

Windparken die als gezamenlijk geheel werken, bereiken grotere efficiëntie

Uit een studie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is gebleken dat in een traditioneel windmolenpark de verschillende windturbines elkaars efficiëntie beïnvloeden. Dit betekent dat windparken meer energie kunnen opwekken als de turbines niet individueel maar collectief als windparken worden geconfigureerd.

Als offshore windmolens communiceren met EV-laadstations op straat

Vattenfall heeft een manier gevonden om congestie op het net te voorkomen. Door windmolens en elektrische auto’s met elkaar te laten communiceren over de energievoorziening en de laadbehoefte, wil het Zweedse energiebedrijf ervoor zorgen dat de vraag naar elektrisch vervoer de capaciteit van het net niet overstijgt. Vattenfall wil dit bereiken met een pilot “smart charging with wind energy” waarbij gebruik wordt gemaakt van het nieuwe windmolenpark Hollandse Kust West.

e-BO Enterprises partner van project SMARAGD

Nagenoeg elke dag vertrekken er onderhoudsmedewerkers naar offshore installaties om daar de nodige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Regelmatig onderbreken er onderdelen of gereedschappen, wat ertoe kan leiden dat sommige werken niet worden uitgevoerd of moeten worden uitgesteld. Dat zorgt voor heel wat tijdverlies en onnodige kosten.

Eerste waterstofproducerende windturbine op zee

Vattenfall zal waterstof produceren op zee door een “elektrolyser” te installeren op een bestaande operationele turbine in Schotland. De waterstof zal via een pijpleiding naar de kust in de haven van Aberdeen worden getransporteerd.

De uitdagingen in de strijd tegen cyberaanvallen

De energiesector wordt steeds vaker geconfronteerd met de dreiging van cyberaanvallen, en met name ransomware-aanvallen. De energiesector staat nu in de top drie van industrieën die dit probleem melden. Wat kan de energiesector doen om zich tegen cyberaanvallen te beschermen? En meer specifiek, hoe kunnen offshore windmolenparken zichzelf beschermen?

Hoe kunnen wij helpen

Integration, security, connection?

Laat ons weten voor welke IT-uitdagingen uw organisatie staat. Contacteer ons.